SEL·LECCIÓ PER A TOCAR UN RECITAL

Entra al procés de sel·lecció para tocar dins del Festival de Clarinet. Envia'ns el fomulari amb la següent informació:

  • Biografia de 1200 paraules
  • 2 vídeos amb dues obres d'estil contrastat.

  • Proposta de repertori a tocar al recital

 

BASES:

  1. Les obres son de lliure elecció que tinguin estils contrastats. Es recomana enviar-ho amb acompanyament de piano si ho requereix.

  2. Els formats admesos per a la reproducció del vídeo son per mitjà de les plataformes YouTube o Vimeo

  3. La comissió artística escollirà un màxim de 4 clarinetistes que tocaràn un recital o mig recital, depenent del nombre final de sel·leccionats

Envía'ns la teva Bio i vídeos